Forandringsledelse med Fair Proces

Alt for mange forandrings-
projekter er spild af tid og energi, fordi den ønskede effekt udebliver

Fair Proces skaber reel forandring

Nyere forskning viser at langt de fleste forandrings- og kompetenceudviklingsprojekter er spild af tid og penge. Ofte gør de mere skade end gavn. Selv om medarbejderne lærer nyt og udvikler sig, er det langt fra sikkert, at det får varig betydning for arbejdsadfærden og organisationens effektivitet.

Hvis du vil opnå reel forandring i organisationen, er det afgørende at inddrage medarbejderne i at udvikle løsninger. Forinden skal der dog sættes en klar ledelsesmæssig definition af den aktuelle situation og en ramme for, hvad der skal ske. Når man arbejder med fair proces afklarer man som udgangspunkt vilkårsrummet for forandringsprocessen:

  • Hvilken effekt skal der skabes for hvem og hvornår?
  • Hvad er allerede besluttet af ledelsen?
  • Hvilke beslutninger bliver medarbejderne involveret i og hvordan?

Først når vilkårsrummet er afklaret og formidlet til medarbejderne, kan man etablere mulighedsrum for involvering af medarbejderne.

Flemming Nielsen
Jens Bregengård stod for procesledelse i forbindelse med styrkelse af det tværgående samarbejde blandt myndighedssagsbehandlerne. Han formåede at skabe fælles engagement og opbakning til en helt ny og bedre organisationsstruktur, og understøttede dermed den pågående kulturforandring af Socialafdelingen.

– Flemming Nielsen, socialchef i Frederiksberg Kommune

Fair Proces bygger på ærlighed og transparens under forandringsprocessen. Vær tydelig omkring vilkårs- og mulighedsrum når forandringsprocessen sættes i gang. Drop de skjulte dagsordener. Det bliver alligevel opdaget.

Ønsker du at blive kontaktet?