Ledergruppen

Ledergruppen – en slagmark eller et dynamisk forum som sætter rammerne for organisationens fremtid?

Hvordan vil du beskrive kulturen i din ledergruppe?

Jeg passer mine tyve tønder land

En for alle, alle for én

Omkring firs procent af danske chefer vil sætte kryds ved den første.

Det er forklaringen på, at de fleste ledergrupper næsten kun beskæftiger sig med gensidig information og koordination af den daglige drift.

Ønsker du et mere ambitiøst og kreativt ledelsesmæssigt fællesskab, som evner at drøfte strategiske spørgsmål ud fra et helhedsperspektiv, skal det fælles mindset ændres.

De første vigtige skridt er at skabe forudsætninger for en fri og åben kommunikation, hvor ledergruppen reelt forholder sig til kompleksiteten og har mod til at anerkende andres perspektiver og interesser.

Pia Enemark
Jens har sat en tryg ramme for sparring og supervision i den tværgående ledergruppe. Han styrer sikkert og rutineret dialogen, så den baner vej for nye løsninger på komplekse problemstillinger.

– Pia Enemark, forstander AKU Centret, Frederikssund Kommune

Ledersupervision i gruppe

Vi etablerer ledersupervision i grupper, hvor deltagerne taler om det der er svært og det, der lykkes i hverdagen. Et rum med fokus på høj faglighed, personligt engagement, opgaver og mål. Et trygt rum hvor deltagerne tør være i tvivl og derfor kan blive klogere. Gruppen kan eksempelvis arbejde med:

  • Vejen fra strategier til den operationelle implementering
  • Forandringsledelse og – psykologi
  • Personaleledelse
  • Konflikthåndtering
  • Medarbejderinddragelse
  • Stress og arbejdsmiljø

Vidste du, at vi også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.
Eller få os til at kontakte dig her.