Supervision

– Fordi det handler om mennesker

 

 

Vi er specialister i supervision inden for socialområdet

Supervision skaber læring, trivsel og nye handlemuligheder for dig, som arbejder med menneskelig udvikling og velfærd. Supervision skaber grundlag for sunde og effektive arbejdsfællesskaber præget af professionelt engagement, helhedssyn og overskud til at fokusere på opgaven. Dermed sikrer vi, at den faglige standard er i top.

Tina Yttesen
Supervisionen har givet mig nye konkrete redskaber til at håndtere udfordrende situationer i relationsarbejdet med borgerne i beskæftigelsesindsatsen.

– Tina Yttesen, jobformidler i Allerød Kommune

Vi tilbyder målrettet supervision til dig, der arbejder med mennesker

Supervisionen foregår individuelt eller i grupper under ledelse af en supervisor og tager udgangspunkt i konkrete oplevelser i arbejdet med kerneopgaven. Vi tager afsæt i aktuelle udfordringer og dilemmaer, men vi arbejder også med udgangspunkt i oplevelser af mere positiv karakter, for eksempel når en situation i arbejdet forløb bedre end forventet.

Metode

Vi baserer supervisionsarbejdet på indgående kendskab til psykologisk og pædagogisk teori og metode, samt mange års erfaring med socialt arbejde generelt. Vores supervisorer arbejder på systemisk, narrativt og løsningsfokuseret grundlag. I supervisionsgruppen inddrager vi deltagerne i refleksionsprocesserne, blandt andet med reflekterende team og outsider witness.

Supervisionen sikrer at du og dine kollegaer lærer noget af hverdagens mange udfordringer, dilemmaer og succeser.

I supervision kan du få hjælp og inspiration til konkrete spørgsmål og udfordringer, og med dette som udgangspunkt foregår der læring på et mere generelt plan, hvilket kan resultere i udvikling af faglig, social og personlig handlekompetence.

Supervision har dermed et dobbelt læringsperspektiv: På den ene side får du hjælp, støtte og inspiration til konkrete nu-og-her arbejdsmæssige udfordringer, og på den anden side giver det dig og dine kollegaer mulighed for at udvikle mere generelle arbejdsmæssige færdigheder og erkendelser.

 

Supervision – fordi det handler om mennesker

Relationsarbejde er komplekst og uforudsigeligt, fordi det handler om mennesker. I supervisionen betragter vi problemer som noget unikt, der udfolder sig i relationen mellem dig og de mennesker, du arbejder med. I supervisionen lærer du at se uforudsigeligheden og kompleksiteten som grundvilkår, du og dine kollegaer kan lære at navigere i.

Supervision handler ikke kun om at udtænke strategier og løse problemer. Det særlige ved supervision er, at du bringer dig på afstand af hverdagstænkningen, så du kan se det hele lidt udefra og reflektere over, hvordan du normalt  tænker om udfordringerne i det sociale arbejde, og hvordan du bliver påvirket af dem.

Dermed har supervision et islæt af personlig udvikling. Supervisor hjælper dig til at reflektere over dine personlige mønstre og den måde, du agerer på som fagperson og som menneske.

 

Hvad er en supervisor?

En professionel supervisor kan lede en samtale, hvor du undersøger din personlige relation til et givet problem og skabe forudsætninger for ny indsigt i dine personlige mønstre i den professionelle rolle. Med dette som udgangspunkt kan en professionel supervisor hjælpe nye handlemuligheder på vej.

Supervisor skal desuden fremme en erkendelse af, at vi lever i en verden, hvor de nemme løsninger ikke hænger på træerne, og indsatsen ikke altid virker efter hensigten. I supervisionen får du mulighed for at slutte fred med at vi ikke kan lykkes til et 12-tal hver gang. Formålet med supervisionen er derfor ikke kun at skabe et læringsrum hvor vi bliver klogere på det faglige. Det skal også bidrage til en robusthed, der kan fastholde det personlige engagement og overskud selvom vi lever i en uperfekt verden.

 

Valg af supervisor

Hos os kan du forvente at få en kompetent supervisor med indsigt erfaring i netop dit fagområde. Vi bemander supervisionsopgaverne udgangspunkt i jeres faglige ståsted, aktuelle situation og behov.

Vi har samlet et hold af kompetente supervisorer. Alle har mindst 10 års erfaring, en baggrund som cand.psych. eller tilsvarende og en anerkendt supervisoruddannelse

Læs mere om vores netværk af supervisorer her

 

Organisation og ledelse: Vi rammesætter supervisionen med udgangspunkt i de faglige mål, metoder og værdier, som organisationen har valgt at satse på

Supervisionsgruppen er et professionelt forum, hvor man blandt andet lærer at håndtere udfordringerne i en tid med forandringer og nye krav. Hvis supervisionen skal have optimal effekt, skal ledelsen involvere sig i at formulere effektmål for supervisionen med udgangspunkt i  generelle krav og forventninger, herunder de faglige og strategiske mål, der sætter retningen for det sociale arbejde.

 

Evaluering og effektvurdering: Hvad får dine målgrupper ud af supervisionen?  Hvad får du og dine kollegaer ud af det? Og hvordan giver det mening på ledelses- og organisationsplan?

Vi dokumenterer løbende hvordan supervisionen bidrager til kvaliteten af dit arbejde, så det kommer til gavn for målgruppen og den sociale virksomhed som helhed. Det gør vi for at sikre os, at vi er på rette vej. Hvis noget ikke fungerer optimalt, vil vi gerne vide det, så vi kan justere indsatsen.

Evalueringen belyser om supervisionen:

  • Skaber kvalitet i arbejdet med målgruppen
  • Bidrager til udvikling af den enkeltes professionelle kompetence og trivsel
  • Er relevant i et organisations- og ledelsesperspektiv
  • Styrker det kollegiale fællesskab
  • Er inspirerende og motiverende for deltagerne

Læs mere om supervision i det seneste blogindlæg: Hvad er supervision?

Vidste du, at vi også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.
Eller få os til at kontakte dig her.