Kollegial supervision

Formålet med kollegial supervision er, ligesom i almindelig gruppesupervision, at skabe fælles læring og udvikling i arbejdet med mennesker. Det drejer sig om at få konkret hjælp og inspiration til de udfordrende opgaver i relationsarbejdet, f.eks. i en gruppe pædagogiske medarbejdere på socialt belastede daginstitutioner eller botilbud, eller socialrådgivere, som varetager myndighedsopgaver, eller tværfaglige personalegrupper der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne.

Det skaber ny læring og udvikling med udgangspunkt i hverdagens udfordringer.  Det styrker det arbejdsmæssige fællesskab, fordi man forholder sig til hinandens udfordringer og drager omsorg for hinandens trivsel og udvikling. Eftersom læreprocessen finder sted i arbejdsfællesskabet, bliver man klogere sammen, man lærer af de svære problemstillinger og af succeshistorierne. Man deler viden og erfaringer og skaber nye ideer, som efterfølgende kan afprøves i praksis.

Hvad er kollegial supervision?

Kollegial supervision adskiller sig fra almindelig gruppesupervision ved, at det foregår i kollegagruppen uden en ekstern supervisors medvirken. Rollen som supervisor går som regel på skift mellem kollegaerne. Bl.a. derfor kræver det uddannelse og træning af den samlede gruppe.

Det foregår inden for fastsatte rammer, spilleregler og metoder. Derfor er der en lang række spørgsmål, der skal afklares, for eksempel:

  • Hvor ofte skal gruppen mødes?
  • Hvor lang til skal en session vare?
  • Hvilke spilleregler skal gælde for kommunikationen?
  • Hvad er de etiske rammer?
  • Hvordan styres sessionerne? Skal der udpeges en mødeleder. Skal det gå på skift?
  • Hvordan prioriteres det, hvilke sager og spørgsmål der skal behandles?
  • Hvordan fordeles rollerne? Hvem skal supervisere hvem?
  • Hvordan inddrages gruppen med refleksioner og bevidning?
  • Hvilke teorier og metoder skal være rammesættende?
  • Hvordan sikres det, at læreprocesserne understøtter organisationens faglige mål og strategier?

Kollegial supervision kræver en velfungerende personalegruppe, som allerede har god erfaring med almindelig gruppesupervision. Det kræver træning, øvelse og feedback, og ikke mindst kræver det tålmodighed, fælles vilje og rummelighed.

Vi tilbyder skræddersyede udviklingsforløb med undervisning og træning i kollegial supervision metode, som hjælper dig og dine kollegaer sikkert igennem processen.

Vidste du, at vi også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.