Udvikling af lederteam

Ledergruppen: En slagmark eller et dynamisk forum som sætter rammerne for organisationens fremtid?

Hvordan vil du beskrive kulturen i din ledergruppe?

Jeg passer mine tyve tønder land

En for alle, alle for én

Omkring firs procent af danske chefer vil sætte kryds ved den første, hvilket er forklaringen på, at de fleste lederteam næsten kun beskæftiger sig med gensidig information og koordination af den daglige drift. Hvis du ønsker at udvikle lederteamet til et mere ambitiøst og innovativt fællesskab, skal lederteamet udvikle et helhedsorienteret strategisk mindset.

Pia Enemark
Jens har sat en tryg ramme for sparring og supervision i den tværgående ledergruppe. Han styrer sikkert og rutineret dialogen, så den baner vej for nye løsninger på komplekse problemstillinger.

– Pia Enemark, forstander AKU Centret, Frederikssund Kommune

Udvikling af  lederteam

Udvikling af lederteamet skaber de nødvendige forudsætninger for at I kan  formulere motiverende fremtidsfortællinger, som skaber energi, udvikling og resultater i organisationen som helhed. Hvis du vil lykkes med dette arbejde, er det nødvendigt at udvikle et ledelsesteam som den dynamiske og drivende kraft. Strategi og forandring er et anliggende for lederteamet. Derfor er udvikling af ledelsesteamet en afgørende forudsætning for organisationens succes.

Udvikling af et high performance lederteam

Det første vigtige skridt i teamudvikling for ledelsen er at sætte den fælles kurs.

Med fare for at blive lidt højstemt, må teamet allerførst spørge sig selv:

Hvad er vores eksistensberettigelse?

Hvorfor skal vi være et team? Hvad er vores opgaver og hvordan skal vores ledelsesfællesskab medvirke til at skabe værdi for virksomheden? Hvad er vores målsætninger og hvad skal vi mere konkret udrette for at kunne betegne os selv som en succes? Dette kalder vi at udvikle lederteamets Must Win Battles.

Ved at fokusere på disse spørgsmål, kan vi hjælpe dig og dit lederteam med udvikling af jeres grundlæggende: WHY og WHAT.

Hvad er lederteam udvikling?

Lederteam udvikling skal skabe forudsætninger for en fri og åben kommunikation, hvor ledelsesteamet reelt forholder sig til kompleksiteten og har mod til at anerkende forskellige perspektiver og interesser.

Vi lægger vægt på, at ledelsesteamet udvikler spilleregler for kommunikation og samarbejde med udgangspunkt i en række nøgle-karakteristika for det effektive lederteam:

  • Engagement: Udvikling af high performance lederteam indebærer, at medlemskabet af teamet er mindst lige så vigtigt som lederrollen overfor egen gruppe. Engagementet i lederteamet skal skabe sammenhæng og helhedssyn i organisationen.
  • Udvikling af transparens i lederteamet: Vær åben om alt, hvad der har betydning for gruppen. Lær dine kollegaer at kende, så du kender deres behov og forventninger til. Dermed kan du støtte dem i at yde deres bedste. Vær aldrig sur over at du ikke føler dig informeret. Men fortæl om dit behov for information.
  • Deltagelse: Alle teammedlemmers bidrag er af betydning for at ruste organisationen til de fremtidige opgaver. Ingen kan sidde over. Der er derfor man er medlem af gruppen. Lederteam udvikling implicerer, at den enkeltes deltagelse anerkendes af de andre som værdifuld og kvalificerende for helheden.
  • Integritet: Bagtal aldrig en kollega fra gruppen. I skal kunne stole på hinanden: Én for alle, alle for én.
  • I teamudvikling for ledelsen afklarer I rolle- og opgavefordeling løbende: Hvem gør hvad og hvordan træffes beslutninger? Ved uklarheder arbejder alle på en hurtig afklaring.

Vidste du, at vi også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.