Forandringsledelse

Alt for mange forandringsprojekter er spild af tid og energi, fordi den ønskede effekt udebliver.

Organisationsændringer og forandringsledelse

Nyere forskning viser at omkring 70 – 80 procent af de forandringsprojekter som iværksættes af offentlige og private virksomheder i Danmark er spild af tid og penge. Ja, ofte gør de mere skade end gavn. Få hjælp og sparring til effektiv  forandringsledelse.

At skabe fremtiden

Når du og din organisation formulerer en ny strategi, f.eks. for at modsvare ændrede markedsforhold eller nye politiske strømninger og hvis du i forlængelse af dette implementerer en ny organisationsstruktur og gennemfører kompetenceudvikling for medarbejderne, er det sikkert fordi det umiddelbart virker indlysende og fornuftigt.

Alligevel er det langt fra sikkert at det får positiv betydning for virksomhedens kvalitet, effektivitet eller trivsel. Det kan godt være, at medarbejderne lærer nyt og udvikler sig, men det er ikke en garanti for at det får varig betydning for det, der oprindeligt var formålet med at iværksætte forandringen.

Her bliver det relevant at stille spørgsmålet: Hvad er forandringsledelse?

Og: Hvad er god forandringsledelse?

Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet – men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav.

Antoine de Saint- Exupéry

Hvad er forandringsledelse?

Den accelererende udvikling af organisationens indre og ydre krav gør organisationsændringer og forandringsledelse til en af de vigtigste emner i moderne ledelsesforskning. I den forbindelse er der formuleret to grundlæggende indsatsområder med hver deres sæt af forandringsledelses metoder.

For det første er der en værktøjskasse med forandringsledelses metoder, som du bruger til at sætte rammer, sikre retning, klarhed og styring. Det er helt afgørende, at du og din ledelse formulerer en klar definition af den aktuelle situation og en ramme for, hvad der skal ske og hvorfor det skal ske. Når du arbejder med organisationsændringer og forandringsledelse, er du nødt til først at afklare dette ”vilkårsrum” for processen.

Her kan vi tilbyde sparring med en forandringsledelses konsulent, som vil hjælpe dig og din ledergruppe med at afklare de afgørende spørgsmål:

  • Hvilken effekt skal der skabes for hvem og hvornår?
  • Hvad er allerede besluttet af ledelsen?
  • Hvilke beslutninger bliver medarbejderne involveret i og hvordan?

Først når vilkårsrummet er afklaret og formidlet til medarbejderne, er du parat til at  invitere dem ind i ”mulighedsrummet”, hvor man involverer alle implicerede i den fremtidsrettede dialog.

For det andet er der en række metoder og greb, som du kan bringe i anvendelse, når du skal inddrage dine medarbejdere i en kreativ og motiverende proces. Her kan vi tilbyde en forandringsledelses konsulent, der arbejder på grundlag af systemiske og løsningsfokuserede metoder, samt med forandringsledelse i et narrativt perspektiv, hvor medarbejderne involveres i at formulere den fælles fremtidsfortælling.

Hvad er forandringsledelse og hvilke forandringsledelses metoder passer til dig og din virksomheds situation?

Flemming Nielsen
Jens Bregengård stod for procesledelse i forbindelse med styrkelse af det tværgående samarbejde blandt myndighedssagsbehandlerne. Han formåede at skabe fælles engagement og opbakning til en helt ny og bedre organisationsstruktur, og understøttede dermed den pågående kulturforandring af Socialafdelingen.

– Flemming Nielsen, socialchef i Frederiksberg Kommune

Forandringsledelse – konsulent

I forbindelse med strategiske og organisatoriske ændringer kan vi tilbyde støtte og inspiration med en erfaren forandringsledelses konsulent:

  • Sparring til ledelsen om rammesætning og planlægning af forandringsprocessen, så du skaber balance mellem den ledelsesmæssige styring og inddragelsen af medarbejdere. Denne balance er afgørende for at skabe opbakning og imødegå eventuel modstand mod forandringer.
  • Ledelse af dialogmøder og -konferencer hvor du inddrager organisationen som helhed i en proces, der tilvejebringer konkrete bud på, hvad der skal til for at realisere den ønskede forandring.

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.